Осигуряване на самолетни билети и медицински застраховки (за сметка на лицензиран застраховател) за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина на работниците, служителите и преподавателите на АУ - Пловдив

31.10.2019

Предмет: : Осигуряване на самолетни билети и медицински застраховки (за сметка на лицензиран застраховател) за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина на работниците, служителите и преподавателите на Аграрен университет - Пловдив (АУ-Пловдив), и външни експерти, както и предоставяне на допълнителни услуги, свързани с пътуванията – хотелски резервации, настаняване и трансфер.

Възложител: Аграрен Университет - гр. Пловдив, бул. Менделеев №12, За: Венелин Цеков, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 654396, E-mail: venelin.tsekov@abv.bg, Факс: 032 654396

31.10.2019 г. - Обява

31.10.2019 г. - Информация

31.10.2019 г. - Документация

18.11.2019 г. - Информация за удължаване на срока

18.12.2019 г. - Протокол от работата на комисията