Обява

17.10.2019

Аграрен университет-гр. Пловдив отдава под наем за срок от 5 години – Част от имот публична държавна собственост по АПДС №3453/11.05.2000г., представляващ  обособена част от 200 кв.м. неизползвана земя находящ се в гр. Пловдив, ж.к. Тракия, местност „Бей кър” – пътя за с. Ягодово, имот №004006, предназначен за стопански нужди – база за гресиране на МПС. 

Първоначалната тръжна, минимално определена месечна наемна цена за имота е в размер на: 200 лева без ДДС. 

Имотът се отдава под наем срещу заплащане на месечен наем. Търгът ще се проведе на 28.11.2019 г. от 10 ч. в сграда Ректорат на Университета. Документи за участие се приемат в служба „Деловодство”, всеки работен ден за Университета, до дата 27.11.2019 г., 12:00ч. 

Депозит за участие - в размер на 300 лв., платен по банковата сметка на  Университета или в брой, в касата на Университета в срок до 27.11.2019г., до 12 ч. 

Тръжна документация се закупува от касата на Университета, всеки работен ден за Университета, в срок до  27.11.2019г., 12:00ч., при цена 100 лв. без ДДС. 

Заповед