Обява

03.04.2019

Аграрен университет-гр.Пловдив отдава под наем за срок от 5 години – Част от имот публична държавна собственост по АПДС №3453/11.05.2000г., представляващ  обособена част от 200 кв.м. неизползвана земя находящ се в . Пловдив, ж.к. Тракия, местност „Бей кър” – пътя за с. Ягодово, имот №004006, предназначен за стопански нужди – база за гресиране на МПС.

част от  имот  публична държавна  собственост, управляван от Аграрен университет – гр. Първоначалната тръжна, минимално определена месечна наемна цена за имота е в размер на: 310 лева без ДДС. Имотът се отдава под наем срещу заплащане на месечен наем. Търгът ще се проведе на 10.05.2019 г. от 09 ч. в сграда Ректорат на Университета. Документи за участие се приемат в служба „Деловодство”, всеки работен ден за Университета, до дата 09.05.2019 г., 12:00ч. Депозит за участие - в размер на 300 лв., платен по банковата сметка на  Университета или в брой, в касата на Университета в срок до 09.05.2019г., до 12 ч. Тръжна документация се закупува от касата на Университета, всеки работен ден за Университета, в срок до 09.05.2019г., 12:00ч., при цена 100 лв. без ДДС. 

14.05.2019 г. - ЗАПОВЕД ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ