Общо събрание

Заповед за свикване на ОС

Покана Заповед за свикване на ОС

Покана 

Отчет


ПРОГРАМА за управление и развитие на Факултета по икономика при Аграрен университет – Пловдив за периода 2020-2024 г. на кандидата за Декан -

доц. д-р Димо Атанасов

Отчет за периода 2020 - 2024 г.

Заповед за свикване на ОС

Покана за ОС


Програма за управление и развитие на Факултета по икономика при Аграрен университет - Пловдив за периода 2024 - 2028г. на кандидата за Декан - 

Заявление от доц. д-р Велика Кунева

Програма на доц. д-р Велика Кунева 

Биографични данни на доц. д-р Велика Кунева

Предложение за издигане на кандидатура