доцент д-р Веселка Влахова

За контакти

Приемно време:

Автобиография

Преподавани Дисциплини:

  • Агроекологична защита
  • Агроекология
  • Агроекология с основи на биопроизводството
  • Агробиоразнообразие
  • Биологично земеделие
  • Състояние и контрол на околната среда в селищни системи

Публикации:

Отчет на НИД

Цитиране

Изпратете вашето запитване