Закон за защита на личните данни

ИНСТРУКЦИЯ за набиране, обработване и съхранение на лични данни  в  АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ЛИЧНИ ДАННИ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗРАЖЕНИЕ

В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните Ви данни, можете да го направите направо до надзорния орган - Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул.“Проф. Цветан Лазаров” №2 (www.cpdp.bg) или чрез Аграрен университет на посочените данни за контакт с Длъжностно лице по защита на данните.

Данни за контакт с Длъжностно лице по защита на данните :
Константин Димитров Димов 
Ел. поща: dpo@au-plovdiv.bg
телефон: 032 654 214