Вътрешен конкурс за заемане на длъжност Директор

Вътрешен конкурс за заемане на длъжност Директор 25.02.2020

Изисквания към кандидатите:

  • Да са хабилитирани преподаватели на основен трудов договор в Аграрен университет - Пловдив.
  • Да не им е налагано дисциплинарно наказание по чл. 188 от Кодекса на труда.
  • Да имат не по-малко от 5 години стаж като хабилитирани преподаватели в Аграрен университет - Пловдив.
  • Да не заемат други ръководни постове в университета.

Срок и място за подаване на документите:
Документи се подават в деловодството на Аграрен университет - Пловдив, в срок до 05 март 2020 г. включително, всеки работен ден от 08:00 до 16:30 ч.

За повече информация, моля натиснете тук.