Покана

Покана 14.05.2019

Ръководството на Аграрния университет – Пловдив

има удоволствието да Ви покани на агрофорум

ИНТЕГРАЦИЯ НА СТРАНИТЕ ОТ ЧЕРНОМОРСКИЯ РЕГИОН КАТО ФАКТОР ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИЯ ПАЗАР

на 20 май 2019 г. (понеделник) от 10.00 ч. в Първа аудитория, Агрономически факултет, бул. „Менделеев“ 12

Организатори на събитието:
Асамблея на народите на Евразия 
Аграрен университет – Пловдив 

Участници: представители на български асоциации от аграрния сектор, представители на международни междуправителствени и неправителствени организации, търговски и нетърговски организации, експерти, МСП, научни работници, преподаватели и студенти.

ПРОФ. Д-Р ХРИСТИНА ЯНЧЕВА
РЕКТОР

ПРОГРАМА