Предстоящи събития

Национален младежки форум - „НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, ИНОВАЦИИ, БИЗНЕС”

Национален младежки форум - „НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, ИНОВАЦИИ, БИЗНЕС”

Национален младежки форум - „НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, ИНОВАЦИИ, БИЗНЕС”

за млади научни работници и специалисти, докторанти и студенти

VII congress on plant protection

VII congress on plant protection

Integrated plant protection for sustainable crop production and forestry

VII международен научен конгрес "Машини за селското стопанство

VII международен научен конгрес "Машини за селското стопанство

Предстоящият VII Международен научен конгрес "МАШИНИ ЗА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО 2019" има за цел да даде място за среща на учените от различните страни, където да представят своите научни достижения и да дискутират по проблемите на механизацията на земеделието.

Международна научно-практическа конференция

Международна научно-практическа конференция

Имаме удоволствието да Ви поканим на съвместно организираната международна научно-практическа конференция между Център за оценка на риска по хранителната верига към Министерство на земеделието, храните и горите, Нов български университет и МИТ Университет - Скопие на тема: „Храни и опаковките им. Риск мениджмънт в туризма."