Предстоящи събития

Покана - научна сесия "Дни на науката 2018" на СУБ-Пловдив

Покана - научна сесия "Дни на науката 2018" на СУБ-Пловдив

Каним Ви да участвате в традиционната ежегодна научна сесия "Дни на науката 2018" на СУБ-Пловдив, която ще се проведе на 2 и 3 ноември 2018 год., (петък и събота) в залите на Дома на учените, ул. "Митрополит Паисий" №6, гр. Пловдив.

4th International Balkan Hydrogen Technologies Congress

4th International Balkan Hydrogen Technologies Congress

(IHTEC-2019), which is a multi-disciplinary international conference, will again provide an opportunity for researchers, scientists and engineers to present their recent advances and to discuss current problems, future needs and prospects in the area of Hydrogen Technologies.

Младежки форум - „Наука, технологии, иновации, бизнес”

Младежки форум - „Наука, технологии, иновации, бизнес”  за млади научни работници и специалисти, докторанти и студенти

Теоретические и технологические основы биогеохимических потоков веществ в агроландшафтах

4-5 октомври 2018 г.
г. Ставропол
Русия

Покана

Покана

На 13.09.2018 (четвъртък) от 10:00 часа в зала №2 ще се проведе лекция на тема “Антикорозионни покрития за земеделски машини“

ASEM Education in a digital world: bridging the continents - connecting the people?

This conference focuses on the priorities of the ASEM Education Process and its vision for the next decade: promotion of skills development, mobility between the regions, enhancing employability through quality education, developing competences and usage of state of the art technologies to trigger education innovation and changes in the era of the 4th Industrial Revolution.