Допълнителен прием на документи

Допълнителен прием на документи 11.07.2023

АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ  

ПРЕДОСТАВЯ ВЪЗМОЖНОСТ  

НА ЛИЦА, ЖЕЛАЕЩИ ДА СЕ ОБУЧАВАТ В УНИВЕРСИТЕТА,

НО ПРОПУСНАЛИ СРОКОВЕТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ,

ДА СЕ ВКЛЮЧАТ В КАНДИДАТСТУДЕНТСКАТА КАМПАНИЯ ЧРЕЗ КАНДИДАТСТВАНЕ ОН-ЛАЙН ИЛИ НА МЯСТО В УНИВЕРСИТЕТА.  

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ

ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 8,30 ДО 16,30 ч.

В АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ, ФАКУЛТЕТ ПО ЛОЗАРО-ГРАДИНАРСТВО,

ЕТАЖ 1, КАБ. 121, 122

УЧЕБНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР.    

ЗА СПРАВКИ:

Тел. 032-654-250; 032-654-310

Eлектронна поща: apply@au-plovdiv.bg

 

Специалности                                     Кандидатствай on-line

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Кога:

От 12.07.2023 г. до 04.08.2023 г. включително

и от 28.08.2023 г. до 08.09.2023 г. включително

Къде:

1.) чрез онлайн приложението на сайта на Аграрен университет (бутон "КАНДИДАТСТВА ОНЛАЙН" горе вдясно на сайта) или чрез електронна поща apply@au-plovdiv.bg или 2.) в Кандидатстудентския офис на Аграрния университет – гр. Пловдив, бул. „Менделеев“ №12, Факултет по лозаро-градинарство, ет. 1. *Работно време на кандидатстудентския офис в АУ: от понеделник до петък – от 8,30 до 16,30 часа

Какво да нося:

1.) Заявление-декларация до Ректора на Аграрния университет (може да се попълни предварително или на място в АУ или съответното бюро за подаване на документи); Заявление-декларация /DOC/

2.) Лична карта (след справка оригиналът се връща на кандидата); 

3.) Диплома за завършено средно образование – оригинал и копие (след справка оригиналът се връща); 

4.) Платена такса за участие в КСК – 2023.  

* При кандидатстване онлайн Заявлението-декларация се попълва в електронна среда, а останалите документи се прилагат като прикачени файлове сканирани или снимани.

КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ

* Можете да кандидатствате с оценките от Държавните зрелостни изпити без да се явявате на кандидатстудентски изпит, ако дипломата Ви е издадена през 2008 г. или след това, както и с оценката от Държавен изпит за придобиване на професионална квалификация за завършилите професионални гимназии в направлението, в което кандидатстват, през текущата година.

* Ако дипломата Ви за средно образование е издадена преди 2008 г., явяването на кандидатстудентски изпит е задължително.

* Ако дипломата Ви е издадена през 2008 г. или след това, но искате да повишите оценката, с която кандидатствате, можете да се явите на кандидатстудентски изпит.

* Информация относно датите за провеждане на изпити можете да получите на тел. 032-654-250 и 032-654-310.