Животът в Аграрен университет- Пловдив

Семинар на тема:  Машини за прибиране на фуражни култури на фирма CLAAS

Семинар на тема: Машини за прибиране на фуражни култури на фирма CLAAS

29.01.2020г. (сряда) от 10:30 часа в катедра Механизация на земеделието.

Стартира Националната информационна кампания „Защити растенията – защити живота”

Стартира Националната информационна кампания „Защити растенията – защити живота”

На 16 януари 2020 г. в Аулата на Аграрния университет се проведе Национална конференция „Растителното здраве – нови заплахи и превенция“ по случай професионалния празник на растителнозащитника.

АУ обявява втори прием на документи за кандидатстване в ОКС "Магистър" за всички специалности

АУ обявява втори прием на документи за кандидатстване в ОКС "Магистър" за всички специалности

4.01. – 17.03.2020 г. вкл. – прием на документи за кандидатстване;

Провеждане на конкурси за нова научно-изследователска сесия на ЦНИТТЗИС - 2020 г

Провеждане на конкурси за нова научно-изследователска сесия на ЦНИТТЗИС - 2020 г

ГРАФИК за провеждане на конкурс по нова научно-изследователска сесия на ЦНИ при АУ-Пловдив

Покана до служителите за свикване на ОС за избор на делегати за квотата на служителите в Общото събрание

Покана до служителите за свикване на ОС за избор на делегати за квотата на служителите в Общото събрание

23.01.2020 г. - 11:00 ч.

Аула, Ректорат

Покана до нехабилитираните преподаватели за свикване на ОС за избор на делегати за квотата на нехабилитираните преподаватели в Общото събрание

Покана до нехабилитираните преподаватели за свикване на ОС за избор на делегати за квотата на нехабилитираните преподаватели в Общото събрание

24.01.2020 г. - 11:30 ч.

Аула, Ректорат