Животът в Аграрен университет- Пловдив

Покана

Покана

Аграрен университет – Пловдив кани студентите, преподавателите и служителите  на публична лекция   на   Н.Пр. Штефан Горда  Посланик на Република Молдова  в Република България.

Записки от селската кръчма - Николай Илчевски

Записки от селската кръчма - Николай Илчевски

"Записки от селската кръчма" от Николай Илчевски в Аулата на университета на 27 март 2019 г. от 11:00 ч.

Представяне на добри практики за безопасна употреба на продукти за растителна защита

Представяне на добри практики за безопасна употреба на продукти за растителна защита

Асоциация Растителнозащитна Индустрия България (АРИБ)  и Центърът за кариерно развитие при Аграрен Университет – Пловдив съвместно организират представяне на добри практики за безопасна употреба на продукти за растителна защита.

19 март 2019г., от 10:00 ч., 7 Аудитория, ет.2 в сградата на факултет РЗ и Агроекология, Аграрен Университет – Пловдив. 

Покана от катедра Механизация

Покана от катедра Механизация

21.03.2019 г. 9 аудитория от 10:00

Прием за ОКС „Магистър“ САМО за специалност Растителна защита

Прием за ОКС „Магистър“ САМО за специалност Растителна защита

Ръководството на Аграрен университет – Пловдив, обявява прием за ОКС „Магистър“ САМО за специалност Растителна защита, за кандидати завършили в друга област на висше образование.