Животът в Аграрен университет- Пловдив

Сътрудничество с Асоциация „Български пипер“

Сътрудничество с Асоциация „Български пипер“

На 16.04.2021 г. се проведе среща между председателя на Асоциация „Български пипер“ г-н Георги Василев  и доц. Боряна Иванова – Зам.-ректор на АУ. Беше отправена покана от страна на Асоциацията Аграрният университет да стане неин пълноправен член. 

Наградата на победителя в конкурса „Фермер на Тракия“ бе връчена от Зам.-ректора на АУ доц. Светла Янчева

Наградата на победителя в конкурса „Фермер на Тракия“ бе връчена от Зам.-ректора на АУ доц. Светла Янчева

За 18-та поредна година вестник „Марица“ организира конкурса „Фермер на Тракия“. 

Удължаване действието на Заповед №РД-16-314/19.03.2021г.

Удължаване действието на Заповед №РД-16-314/19.03.2021г.

Преустановяване присъственото провеждане на учебен процес в университета в периода до 30.04.2021г.

Важно за кандидат-докторантите!

Важно за кандидат-докторантите!

График за изпитите по научни специалности и чужд език

Стани доброволец в Дефиле "Вино и гурме" - Пловдив 8 и 9 май 2021

Стани доброволец в Дефиле "Вино и гурме" - Пловдив 8 и 9 май 2021

Съвет по туризъм – Пловдив обявява свободни позиции за доброволци.

Студентски практики - фаза 2

Студентски практики - фаза 2

За участие в практическото обучение могат да кандидатстват всички редовни и задочни студенти, вписани в Регистъра на действащите и прекъснали студенти и докторанти, поддържан от МОН.