23-та Международна научна конференция под названието KNOWLEDGE IN PRACTICE

 23-та Международна научна конференция под названието  KNOWLEDGE IN PRACTICE 24.10.2019

Уважаеми колеги,

Приятно ни е да Ви съобщим, че от 13 до 15 декември, 2019 г., в гр. Банско, Република България
ще се състои 23-та Международна научна конференция под названието

KNOWLEDGE IN PRACTICE

Главната цел на конференцията е трансферът на знанието, което произтича от най-новите научни изследвания. 

Фокусът на конференцията е в значението, силата, споделянето и практическото приложение на знанието от най-новите научни изследвания във всички негови измерения, и обхваща 6-те научни области по Класификацията на Фраскати: 

1) Природно -математически науки, 

2) Технико-технологически науки, 

3) Медицински науки и здраве, 

4) Биотехнологии, 

5) Обществени науки 

6) Хуманитарни науки.

ОФИЦИАЛНИ ЕЗИЦИ: английски, руски и всички балкански езици.

Резюметата и докладите се изпращат във WORD формат на е-mail: INFO@IKM.MK

Указания за оформяне на резюме и доклад.

Докладите, които не са изпълнени по техническите изисквания няма да бъдат разглеждани.

 За повече информация натиснете тук.