ЕРАЗЪМ+ КРАТКОСРОЧНА МОБИЛНОСТ ЗА СТУДЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ИНТЕНЗИВНА ПРОГРАМА "SUSTAINABLE AGRICULTURE"

ЕРАЗЪМ+ КРАТКОСРОЧНА МОБИЛНОСТ ЗА СТУДЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ИНТЕНЗИВНА ПРОГРАМА "SUSTAINABLE AGRICULTURE" 02.04.2024

Обявяваме 5 мобилности за студенти за участие в Blended Intensive Programme –(BIP) "Sustainable agriculture". Програмата е разделена на два модула - онлайн модул (на 27 май, 3 юни и 10 юни 2024)  и физическа мобилност от 22 юли до 26 юли 2024 в Ondokuz Mayıs University - Самсун, Турция.  Студентите получават 3 кредита. 

Финансирането е 70 евро на ден. Приемащият университет поема разходите по настаняването и разходите за храна.

Краен срок за кандидатстване - 30 април 2024 г.

Повече информация за мобилността 

Информация за кандидатстването и финансирането може да намерите на страницата на програма Еразъм+ - https://www.au-plovdiv.bg/eras...