Новини

Възможност за електронно подаване на документи за кандидатстване за ОКС „бакалавър“

Възможност за електронно подаване на документи за кандидатстване за ОКС „бакалавър“

Чрез системата за онлайн кандидатстване, която е достъпна на следния адрес:

www.apply.au-plovdiv.bg

Уважаеми кандидати за ОКС "магистър"

Уважаеми кандидати за ОКС "магистър"

Молим всички кандидати за ОКС "магистър" да изпратят имена, телефон, имейл и списък с желани специалности на следния имейл - apply@au-plovdiv.bg.

Организиране провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните сгради и помещения на Аграрен университет - Пловдив

Организиране провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните сгради и помещения на Аграрен университет - Пловдив

Обявявам следните мерки, отнасящи се до административното обслужване на студенти и външни лица в сградите на Университета.

Резултати от Държавен изпит по чужд език за студенти, спец. Аграрен туризъм

Резултати от Държавен изпит по чужд език за студенти, спец. Аграрен туризъм

Проведен на 10.03.2020 г.

Заповед на Ректора относно въвеждане на извънредно положение от МС на Р. България, касаещи намаляване на риска от заболяване с вирус COVID-19

Заповед на Ректора относно въвеждане на извънредно положение от МС на Р. България, касаещи намаляване на риска от заболяване с вирус COVID-19

Обявявам дните от 16.03.2020г. до 27.03.2020 г. /вкл./ за неучебни и неработни за Аграрен университет – Пловдив.

Стипендиантска програма на Европейския форум Алпбах

Стартира процедура за набиране на кандидати за стипендиантската програма на фондация "Европейски форум Алпбах" за участие в семинарната седмица "Европейски фестивал на идеите". Събитието ще се проведе в периода 19.08 - 26.08.2020 г.