Новини

БАН обявява конкурс за избор на академици и член-кореспонденти

БАН обявява конкурс за избор на академици и член-кореспонденти

Краен срок за подаване на документи - 17 юни 2021 г.

Набират се допълнителни преброители и контрольори за Преброяване 2021

Набират се допълнителни преброители и контрольори за Преброяване 2021

Набират се допълнителни преброители и контрольори за Преброяване 2021

Университетското научно списание Agricultural Sciences приема статии за публикуване в брой 30

Университетското научно списание Agricultural Sciences приема статии за публикуване в брой 30

С решение на Управителния съвет на ЦНИТТЗИТ публикуването през настоящата година е безплатно.