Новини

Аграрният университет – Пловдив популяризира Международния ден на очарованието на растенията

Аграрният университет – Пловдив популяризира Международния ден на очарованието на растенията

За поредна година организатор на събитието бе Студентският съвет. Девет катедри се включиха с щандове, на които представиха растения и продукти, обект на научните им разработки.

Стажантски позиции в Либхер - Хаусгерете Марица ЕООД

Стажантски позиции в Либхер - Хаусгерете Марица ЕООД

За повече от 70 години гамата от продукти и услуги на Либхер става все по-разнообразна.

Покана за кандидатстване за мобилности на студенти по програма CEEPUS https://www.ceepus.info/

Покана за кандидатстване за мобилности на студенти по програма CEEPUS https://www.ceepus.info/

Краен срок за кандидатстване - 4 юни 2021

Курсове за докторанти

Курсове за докторанти

Курсовете ще стартират през месец юни 2021 г.

Свободни позиции за асистенти в Институт по фуражните култури - Плевен

Свободни позиции за асистенти в Институт по фуражните култури - Плевен

Асистенти / без конкурс/ в професионално направление 6.1.Растениевъдство.

68-ма НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ „ХРАНИТЕЛНА НАУКА,ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ"

68-ма НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ „ХРАНИТЕЛНА НАУКА,ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ"

22-23 Октомври

Пловдив, 2021 г.