Новини

WORLD CONFERENCE ON SUSTAINABLE LIFE SCIENCES - WOCOLS 2020

WORLD CONFERENCE ON SUSTAINABLE LIFE SCIENCES - WOCOLS 2020

WOCOLS is organized by Erciyes University, Sustainable Life Association and International Journal of Plant Science and Technology.

Лятно училище „Едно здраве" - 2020 г.

Лятно училище „Едно здраве" - 2020 г.

 гр. Парма, Италия,

09 – 11 юни 2020 г.

За Вас, кандидат-студенти

За Вас, кандидат-студенти

Аграрен университет - Пловдив е единственото специализирано държавно висше училище, подготвящо кадри за всички сфери на аграрния сектор, в т.ч. растениевъдство, животновъдство, растителна защита, опазване на околната среда, развитие на селските райони, агробизнес и агротуризъм.

Съобщение от катедри Овощарство и Лозарство

Съобщение от катедри Овощарство и Лозарство

Упражненията със студентите РЕДОВНО обучение за летен семестър на уч. 2019/2020 г. по следните дисциплини и специалности ще се провеждат както следва:

Курсове за докторанти

Курсове за докторанти

Методика на обучението и Бази данни.

Конкурс за стипендианти в област „Туризъм“

Конкурс за стипендианти в област „Туризъм“

Програмата се осъществява със съдействието на „Холдинг Варна” АД от Фондация "Св. Св. Константин и Елена".