Новини

Чуждестранните студенти от ДЕПС към АУ се запознаха с красотите на Пловдив

Чуждестранните студенти от ДЕПС към АУ се запознаха с красотите на Пловдив

Чуждестранните студенти, които следват в Подготвителния курс в ДЕПС посетиха едни от най-емблематичните места, свързани с културно-историческото наследство и архитектурния облик на Пловдив.

Информационният семинар на тема: „Възможности за финансиране на научни и иновационни проекти по Рамковата програма на ЕС“ на МОН се отменя

Информационният семинар на тема: „Възможности за финансиране на научни и иновационни проекти по Рамковата програма на ЕС“ на МОН се отменя

Благодарим Ви за проявеното разбиране и съдействие.

Публична лекция на тема UPL – иновативни технологии за растителна защита и биорешения за устойчиво развитие в земеделието

Публична лекция на тема UPL – иновативни технологии за растителна защита и биорешения за устойчиво развитие в земеделието

На 20 октомври фирма UPL изнесе публична лекция на тема: „UPL- иновативни технологии за растителна защита и биорешения за устойчиво развитие в земеделието“ пред студенти от 3-ти курс, специалност Агрономство (Полевъдство), докторанти и преподаватели от университета. 

Покана за информационен семинар

Покана за информационен семинар

На тема: Възможности за финансиране на научни и иновационни проекти по рамковата програма на ЕС

Публична лекция на тема: „Химичен контрол на плевелите при основни полски култури“, изнесена от БАСФ

Публична лекция на тема: „Химичен контрол на плевелите при основни полски култури“, изнесена от БАСФ

Лекцията в Аграрния университет бе организирана от проф. д-р Мая Димитрова, ръководител катедра „Земеделие и хербология“, и е част от фирмената политика за съвместно сътрудничество между БАСФ и нашия университет.