Новини

Покана от катедра Механизация

Покана от катедра Механизация

21.03.2019 г. 9 аудитория от 10:00

Прием за ОКС „Магистър“ САМО за специалност Растителна защита

Прием за ОКС „Магистър“ САМО за специалност Растителна защита

Ръководството на Аграрен университет – Пловдив, обявява прием за ОКС „Магистър“ САМО за специалност Растителна защита, за кандидати завършили в друга област на висше образование.

HR Summit & Career Fair Plovdiv 2019

HR Summit & Career Fair Plovdiv 2019

Заповядайте на 22 Март 2019 г в Международен панаир Пловдив

International Conference on Agronomy and Food Science and Technology (AgroFood)

International Conference on Agronomy and Food Science and Technology (AgroFood)

International Conference on Agronomy and Food Science and Technology (AgroFood) will provide a comprehensive overview of effective strategies on both agronomy and food science & technology areas across the World.

Седми национален семинар на тема: Интелектуалната собственост и дигиталните хора

Седми национален семинар на тема: Интелектуалната собственост и дигиталните хора

24 април  2019  г. в УниБИТ 1, бул. Цариградско шосе № 119, Зала Тържествена.