Новини

Допълнителни стипендии за редовни докторанти

Допълнителни стипендии за редовни докторанти

с постановление на МС 103/21.05.2020 г.

Среща с докторанти във връзка със стартирането на курс по Методика на обучението

Среща с докторанти във връзка със стартирането на курс по Методика на обучението

 22.06.2020 г. от 10:00ч. в I аудитория на АФ

Покана към студенти, преподаватели и служители на АУ

Покана към студенти, преподаватели и служители на АУ

Да почистим Ботаническата градина.

Дарение от Сдружение Българска асоциация на собствениците на земеделски земи

Дарение от Сдружение Българска асоциация на собствениците на земеделски земи

На 12.06.2020г. професор Христина Янчева, Ректор на Аграрен университет – Пловдив, прие с благодарност дарение от предпазни средства и дезинфектанти от сдружение „Българска  асоциация на собствениците на земеделски земи“ (БАСЗЗ0) с председател  на УС Стайко Стайков. 

Покана за участие в конкурс по програма CONCERT- Japan

Покана за участие в конкурс по програма CONCERT- Japan

Покана за участие в конкурс по програма CONCERT- Japan през 2020 г. на тема „Информационни и комуникационни технологии за устойчиво, безопасно и сигурно общество“.

Покана за участие в конкурс по програма M-ERA

Покана за участие в конкурс по програма M-ERA

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в конкурс с проектни предложения по Програма M-ERA.