Новини

29 -та международна научна конференция „Mениджмънт и качество” за млади учени

29 -та международна научна конференция „Mениджмънт и качество” за млади учени

11 и 12 юни 2020 г. – Национален дом на науката и техниката, София

Заповед на Ректора относно одобрените извънредни мерки от МС на Р. България, касаещи намаляване на риска от заболяване с вирус COVID-19

Заповед на Ректора относно одобрените извънредни мерки от МС на Р. България, касаещи намаляване на риска от заболяване с вирус COVID-19

Заповед

Научна конференция на тема: РОЛЯТА НА ФАМИЛНИЯ БИЗНЕС ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

Научна конференция на тема: РОЛЯТА НА ФАМИЛНИЯ БИЗНЕС ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

20 март 2020 г.

Аграрен университет - Пловдив

Класиране на участиците в конкурс по национална програма "Млади учени и постдокторанти"

Класиране на участиците в конкурс по национална програма "Млади учени и постдокторанти"

Класиране на участиците в конкурс по национална програма "Млади учени и постдокторанти"

Покана

Покана

Конференция за студенти от АУ – Пловдив, 
Проект: 14-19 студентско научно творчество:  
„Биоикономика, селско стопанство и туризъм за по-добър живот“