Новини

Покана

Покана

Обучение на тема: „Как да получите пълната картина по темата на своето изследване, използвайки колекцията от цитатни връзки в Web of Science Core Collection“

Бизнесът в подкрепа на образованието

Бизнесът в подкрепа на образованието

На 23 април 2019 г. в Аграрния университет – Пловдив се състоя среща на студенти и преподаватели с представители на фирмите: BASF, Синджента, Суммит агро, Кортева Агросайънсис и Ник Електроникс.

Ректорът на Азербайджански държавен аграрен университет и Посланикът на Азербайджан на посещение в АУ

Ректорът на Азербайджански държавен аграрен университет и Посланикът на Азербайджан на посещение в АУ

На 22 април 2019 г. АУ посрещна проф. Ибрахим Джафаров – Ректор и д-р Сахил Гюлиев от Азербайджански държавен аграрен университет в гр. Ганджа и делегация от Посолството на Република Азербайджан в София, водена от Н. Пр. Наргиз Гурбанова. 

Световният ден на Земята в Аграрния университет – Пловдив

Световният ден на Земята в Аграрния университет – Пловдив

Отбелязването на Световния ден на Земята в Аграрния университет – Пловдив бе организирано от катедра „Агроекология и опазване на околната среда“ и Студентски съвет, съвместно със СНЦ „Зелени Балкани“. Програмата включваше разнообразни събития в контекста на тазгодишното мото на честванията на Деня на Земята ,,Да опазим нашите видове“. 

Студенти от Франция посетиха Аграрен университет - Пловдив

Студенти от Франция посетиха Аграрен университет - Пловдив

На 17.04.2019 г. Аграрният университет беше посетен от 19 френски студенти, обучаващи се в Институт „Сандар“ в гр. Лион, Франция. Посещението е организирано от Френско-Българска Селскостопанска Асоциация, която ежегодно организира учебни пътувания по програма Еразъм+ на обучаващи се във френски професионални училища. 

Аграрният университет – домакин на публично събитие в областта на социалното фермерство

Аграрният университет – домакин на публично събитие в областта на социалното фермерство

На 16 април 2019 г. в Аграрен университет - Пловдив се проведе публична дискусия в сферата на социалното фермерство, организирана в рамките на финансирания по програма Еразъм + проект FASST (“Formazione per Agricoltura Sociale e Sviluppo Territoriale”).