Новини

 Second International Conference in Agriculture –AgriBase

Second International Conference in Agriculture –AgriBase

 Conference title this year: "OPEN SCIENCE FOR ENHANCED GLOBAL AGRICULTURE" - Fully digitized and innovative way of interaction

Юбилейна научно-практическа конференция „Агробизнесът и селските райони - икономика, иновации и растеж"

Юбилейна научно-практическа конференция „Агробизнесът и селските райони - икономика, иновации и растеж"

20 ноември 2020 г., 10:00 ч., Зала 1, Икономически университет – Варна.

АУ в Панорама на университетите в Благоевград

АУ в Панорама на университетите в Благоевград

Аграрният университет – Пловдив се включи в „Панорама на университетите“ на 14 октомври в Благоевград. 

Предстои откриването на процедура за прием на проекти за иновации в селското стопанство

Предстои откриването на процедура за прием на проекти за иновации в селското стопанство

МЗХГ провежда целенасочена политика за развитие на иновациите, информационните технологии в земеделието и научно-изследователската дейност, свързана с тях.