Новини

Провеждане на конкурси за нова научно-изследователска сесия на ЦНИТТЗИС - 2020 г

Провеждане на конкурси за нова научно-изследователска сесия на ЦНИТТЗИС - 2020 г

ГРАФИК за провеждане на конкурс по нова научно-изследователска сесия на ЦНИ при АУ-Пловдив

Покана до служителите за свикване на ОС за избор на делегати за квотата на служителите в Общото събрание

Покана до служителите за свикване на ОС за избор на делегати за квотата на служителите в Общото събрание

23.01.2020 г. - 11:00 ч.

Аула, Ректорат

Покана до нехабилитираните преподаватели за свикване на ОС за избор на делегати за квотата на нехабилитираните преподаватели в Общото събрание

Покана до нехабилитираните преподаватели за свикване на ОС за избор на делегати за квотата на нехабилитираните преподаватели в Общото събрание

24.01.2020 г. - 11:30 ч.

Аула, Ректорат

Покана до студенти и докторанти за общо събрание на СС за избор на делегати в общо събрание на АУ

Покана до студенти и докторанти за общо събрание на СС за избор на делегати в общо събрание на АУ

21 януари 2020 г.

Аула, Аграрен университет

Започна събирането на научни статии за брой 27, 2020 г. на списание Аgricultural Sciences

Започна събирането на научни статии за брой 27, 2020 г. на списание Аgricultural Sciences

Научните статии се събират в Академичното издателство на Аграрния университет при отговорния редактор Таня Цветковска, тел.: 654-361 (една хартиена разпечатка – за рецензента); е-mail: taniatsvetkovska@abv.bg.

Международен магистърски курс по почвознание и минерално хранене на растенията

Международен магистърски курс по почвознание и минерално хранене на растенията

Ръководството на Аграрен Университет-Пловдив обявява прием на документи за участие в международен магистърски курс по почвознание (The Erasmus Mundus Master in Soil Science - emiSS).