Новини

Откриване на Рамкова програма на ЕС за научни изследвания и иновации ХОРИЗОНТ ЕВРОПА

Откриване на Рамкова програма на ЕС за научни изследвания и иновации ХОРИЗОНТ ЕВРОПА

02 февруари 2021 г.

Покана за участие в онлайн курс и лятно обучение по програма Еразъм+

Покана за участие в онлайн курс и лятно обучение по програма Еразъм+

Срок за кандидатстване 1 март 2021 г.

Тюлипан ЕООД търси да назначи Ръководител на винаро-лозарски комплекс

Тюлипан ЕООД търси да назначи Ръководител на винаро-лозарски комплекс

Местонахождение: област Ямбол

„Терзиев Агро 89“ ЕООД търси да назначи агроном

„Терзиев Агро 89“ ЕООД търси да назначи агроном

„Терзиев Агро 89“ ЕООД е фирма занимаваща се с оранжерийно производство на зеленчуци /домати, краставици/ в оранжерия с площ 7.5дка, находяща се в град Първомай.

Покана

Покана

 9 февруари 2021 г. от 11.00 часа (10.00 Централноевропейско време)

ЗАПОВЕД РД-16-67/27.01.2021 г.

ЗАПОВЕД РД-16-67/27.01.2021 г.

Разрешава провеждането на семестриални изпити, които не могат да бъдат проведени ефективно в електронна среда, при използване на не повече от 30% от капацитета на учебната зала и с продължителност не повече от 2 часа.