Новини

Кампания за превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация 2020

Кампания за превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация 2020

Имате възможност да се запознаете с ежегодната кампания за превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация на Националната комисия за борба с трафика на хора.

EFSA Activities on Horizon Scanning for Plant Health

EFSA Activities on Horizon Scanning for Plant Health

09 юни 2020г, от 13.30ч. до 14.30ч. централно европейско време.

Моята професия - моето бъдеще

Моята професия - моето бъдеще

Аграрен университет - Пловдив е партньор на инициативата „Моята професия – моето бъдеще”, организирана от Портала на българските общини KМЕТА.bg, под патронажа на Министерството на труда и социалната политика.

Актуализирана информация за Вас, кандидат-студенти

Актуализирана информация за Вас, кандидат-студенти

Аграрен университет - Пловдив е единственото специализирано държавно висше училище, подготвящо кадри за всички сфери на аграрния сектор, в т.ч. растениевъдство, животновъдство, растителна защита, опазване на околната среда, развитие на селските райони, агробизнес и агротуризъм.

Класиране - стипендии

Класиране - стипендии

По успех и по приоритетно професионално направление.

Класиране на кандидат-студенти за ОКС "магистър

Класиране на кандидат-студенти за ОКС "магистър

втори прием за учебната 2019/2020 г., платено обучение