Новини

Курс по общ английски език за докторанти – част първа

Курс по общ английски език за докторанти – част първа

СЕКЦИЯ „ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ“ ОБЯВЯВА ПЛАТЕН КУРС ПО ОБЩ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА ДОКТОРАНТИ – ЧАСТ ПЪРВА.

Курс по английски език за преподаватели

Курс по английски език за преподаватели

СЕКЦИЯ „ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ“ ОБЯВЯВА ДВА КУРСА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Празнувай отговорно

Празнувай отговорно

Национална кампания за студентските съвети на висшите училища.

На вниманието на абсолвентите - бакалаври и магистри

На вниманието на абсолвентите - бакалаври и магистри

ВСИЧКИ АБСОЛВЕНТИ ТРЯБВА ДА СЕ ЯВЯТ В УЧЕБНОИНФОРМАЦИОННИЯ ЦЕНТЪР 
(Сграда на Факултетите по растителна защита и лозаро-градинарство ет. 1, каб.121 и каб. 122)

Конкурс по национална програма „Млади учени и постдокторанти“

Конкурс по национална програма „Млади учени и постдокторанти“

Цел на програмата

Привличане, задържане и развитие на висококвалифицирани млади учени и постдокторанти за научноизследователска работа в АУ и създаване на ново поколение специалисти, заети с качествена научноизследователска дейност, с резултати, подпомагащи изпълнението на ИСИС.  

Конкурс за иновативна разработка

Конкурс за иновативна разработка

Конкурс за иновативна разработка (дипломна работа, реферат, курсов проект и т.н.) в областта на растителната защита