Новини

За Вас, кандидат-студенти

За Вас, кандидат-студенти

Аграрен университет - Пловдив е единственото специализирано държавно висше училище, подготвящо кадри за всички сфери на аграрния сектор, в т.ч. растениевъдство, животновъдство, растителна защита, опазване на околната среда, развитие на селските райони, агробизнес и агротуризъм.

Съобщение от катедри Овощарство и Лозарство

Съобщение от катедри Овощарство и Лозарство

Упражненията със студентите РЕДОВНО обучение за летен семестър на уч. 2019/2020 г. по следните дисциплини и специалности ще се провеждат както следва:

Курсове за докторанти

Курсове за докторанти

Методика на обучението и Бази данни.

Конкурс за стипендианти в област „Туризъм“

Конкурс за стипендианти в област „Туризъм“

Програмата се осъществява със съдействието на „Холдинг Варна” АД от Фондация "Св. Св. Константин и Елена".

Обучителен семинар на тема: “Vario-трансмисия и автоматична система за регулиране на налягането в гумите“

Обучителен семинар на тема: “Vario-трансмисия и автоматична система за регулиране на налягането в гумите“

На 30 януари 2020 г. в катедра „Механизация на земеделието“ фирма "Златекс" ООД проведе обучителен семинар на тема „Vario-трансмисия и автоматична система за регулиране на налягането в гумите“ с активното участие на студентите на АУ.

Покана за заседание на Общото събрание на АУ-Пловдив

Покана за заседание на Общото събрание на АУ-Пловдив

07 февруари 2020 година /петък/ от 10:00 часа в Аулата на Аграрен университет - Пловдив.