Новини

Поредно почистване на Ботаническата градина

Поредно почистване на Ботаническата градина

Над 40 преподаватели и служители от АУ подкрепиха инициативата, като отново проявиха отговорност и професионален подход.

Демонстрация на иновативна техника за лозарство и овощарство

Демонстрация на иновативна техника за лозарство и овощарство

На 9 юли в УОВБ на катедра „Лозарство и Овощарство“ фирма Агроника – Каров и Сие ООД направи демонстрация на машина за обработка на почвата в редовата ивица при лозя и овощни насаждения.

Покана за проектни предложения по програма „Хоризонт 2020"

Покана за проектни предложения по програма „Хоризонт 2020"

През месец септември Европейската комисия планира да обяви покана за проектни предложения по програма „Хоризонт 2020", свързана изцяло с приоритетите на Европейския зелен пакт.

Проф. Христина Янчева – член на УС на Съвета на ректорите

Проф. Христина Янчева – член на УС на Съвета на ректорите

Ректорът на Аграрния университет – Пловдив проф. д-р Христина Янчева е избрана за член на Управителния съвет на Съвета на ректорите в Р България. 

Юбилейна научна конференция с международно участие

Юбилейна научна конференция с международно участие

75 години Аграрен Университет – Пловдив