Новини

Моята професия - моето бъдеще

Моята професия - моето бъдеще

Аграрен университет - Пловдив е партньор на инициативата „Моята професия – моето бъдеще”, организирана от Портала на българските общини KМЕТА.bg, под патронажа на Министерството на труда и социалната политика.

Актуализирана информация за Вас, кандидат-студенти

Актуализирана информация за Вас, кандидат-студенти

Аграрен университет - Пловдив е единственото специализирано държавно висше училище, подготвящо кадри за всички сфери на аграрния сектор, в т.ч. растениевъдство, животновъдство, растителна защита, опазване на околната среда, развитие на селските райони, агробизнес и агротуризъм.

Класиране - стипендии

Класиране - стипендии

По успех и по приоритетно професионално направление.

Класиране на кандидат-студенти за ОКС "магистър

Класиране на кандидат-студенти за ОКС "магистър

втори прием за учебната 2019/2020 г., платено обучение

105-та открита пленарна среща на панела на EFSA за продукти за растителна защита и техните остатъци

105-та открита пленарна среща на панела на EFSA за продукти за растителна защита и техните остатъци

10-11 юни 2020г.

Конкурс за стипендии на Ромския образователен фонд

Конкурс за стипендии на Ромския образователен фонд

Кандидатите трябва да се обучават в бакалавърска, магистърска или докторска програма.