НА ВНИМАНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ В ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

НА ВНИМАНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ В ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 12.02.2021

Уважаеми студенти, ръководството на Аграрния университет - Пловдив Ви напомня, че първият семестър на учебната 2020/2021 година за студентите в задочна форма на обучение ще започне на 22.02.2021 г.

Във връзка с продължаващата извънредна епидемиологична обстановка на територията на страната, учебните занятия ще се провеждат в електронна среда чрез платформата Microsoft Teams при режим на синхронно извеждане на лекциите и упражненията. Служителите на всеки факултет ще предоставят данни за достъп на своите студенти.

Във връзка с необходимостта от провеждането на присъствени практически занятия, които не могат да бъдат изведени в електронна среда, студентите от 1 курс (с изключение на студентите, обучаващи се във Факултета по икономика) ще имат присъствени занятия на 22.02.2021 г. от 11,00 ч., като занянията ще се провеждат до 12,00 ч. на 23.02.2021 г.

От 8,00 ч. на 24.02.2021 г. студентите в 1-ви курс ще продължат обучението си до края на семестъра в електронна среда чрез платформата Microsoft Teams при режим на синхронно извеждане на лекциите и упражненията.


Разпределение за провеждане на присъствените занятия:

Специалност:

Курс:

Дата:

Час:

Място:

Агрономство (полевъдство)

1-ви курс,

задочно обучение

22.02.2021 г.

11,00 ч.

Паркинга зад Факултета по агрономство

Агрономство (лозаро-градинарство)

1-ви курс,

задочно обучение

22.02.2021 г.

11,00 ч.

Паркинга зад Факултета по лозаро-градинарство

Растителна защита

1-ви курс,

задочно обучение

22.02.2021 г.

11,00 ч.

Паркинга пред Ректората

Зооинженерство

1-ви курс,

задочно обучение

22.02.2021 г.

11,00 ч.

Паркинга зад Факултета по агрономство

Екология и опазване на околната среда

1-ви курс,

задочно обучение

22.02.2021 г.

11,00 ч.

Паркинга пред Ректората

Разписът на учебните занятия е  достъпен на сайта на Аграрния университет на следния линк:

https://www.au-plovdiv.bg/%D0%...