Аграрен университет- Пловдив - партньор в одобрения проект за Европейски университетски алианс UNIgreen

Аграрен университет- Пловдив - партньор в одобрения проект за Европейски университетски алианс UNIgreen 27.07.2022

Аграрен университет- Пловдив е единственото в България висше училище в сферата на аграрните и природни науки, включено в Европейски университетски алианс

Аграрен университет- Пловдив е партньор в Европейски университетски алианс UNIgreen, одобрен за финансиране от Европейската комисия на 27 юли 2022 г. Алиансът е първият в Европа проект за „зелен“ европейски университет по агрономически, биотехнологични и природни науки. В него са включени 8 партниращи университета: Университет в Алмерия- Испания, Аграрен университет- Пловдив, Аграрен университет на Исландия, Политехнически Институт в Коимбра, Португалия, Институт по биотехнологии в Париж Sup’Biotech - Франция, Университет в Модена UNIMORE - Италия, Варшавски университет по естествени науки - Полша, Институт HEPL в Лиеж -  Белгия.  

Транснационалният алианс UNIgreen се позиционира като знакова европейска образователна и научно-изследователска институция чрез утвърждаване на връзките между партньорите в областите образование, научни изследвания, иновации, добри практики и трансфер на знания.

Преподавателите от партньорските университети ще могат да работят по интердисциплинарни международни проучвания и проекти. Студентите ще имат възможност да се обучават по програми, разработени колективно от партньорските организации, да участват на живо или виртуално в процес на обучение, да обогатяват чуждоезиковите си умения и да повишават нивото си на професионална квалификация.

Предизвикателствата на екологичния и цифров преход на Европа изискват нови стандарти в образованието и науката, както и промяна в начина на взаимодействие между образователния състав, обучаващите се и социалната среда. Нужни са нови устойчиви практики, които да бъдат в съответствие с нормите за опазване на природата. Мрежите от висши учебни заведения и научни центрове са институциите, които да служат като катализатор за промяната в потребителското поведение. Те са отговорни и за изграждането на нови зелени и устойчиви академични и научни знания и практики, прилагането им от експертите и имплементирането им в образователната, научната и социалната среда.  Това е и целта на новосъздадения алианс UNIgreen. 
 
Европейските университетски алианси са инициатива за споделяне на ресурси и опит, като в момента в Европа съществуват 44 алианса, включващи 340 висши училища от целия континент. Аграрен университет- Пловдив е единственото висше училище в България в сферата на аграрните и природните науки, включено в Европейски университетски алианс.