Доставка на компютърна техника за нуждите на Аграрен университет – Пловдив

16.07.2019

Предмет на поръчката: Доставка на компютърна техника за нуждите на Аграрен университет- Пловдив.

В предмета на поръчката е включена доставка на компютърна техника, съобразно технически характеристики, посочени в техническата спецификация.

Възложител: Аграрен Университет - гр. Пловдив, бул. Менделеев №12, За: Венелин Цеков, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 654396, E-mail: venelin.tsekov@abv.bg, Факс: 032 654396

16.07.2019 г. - ИНФОРМАЦИЯ

16.07.2019 г. - ОБЯВА

16.07.2019 г. - ДОКУМЕНТАЦИЯ  И ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

16.07.2019 г. - ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

22.07.2019 г. - Писмени разяснения по смисъла на чл. 189 от ЗОП, по условията на поръчката

29.07.2019 г. - Информация за удължаване на срока за подаване на оферти

07.08.2019 г. - ПРОТОКОЛ  ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА