Доставка на лабораторна апаратура за нуждите на Аграрен университет – Пловдив – по 14 обособени позиции

10.06.2020

Предмет: Доставка на лабораторна апаратура  за нуждите на Аграрен университет – Пловдив – по 14 обособени позиции. Обособените позиции, са следните:

Обособена позиция №1 – Листен площомер - 1 брой

Обособена позиция №2 – Метеостанции - 2 броя

Обособена позиция №3 – Мобилен pH метър – 1 брой

Обособена позиция №4 – Термостат - 1 брой

Обособена позиция №5 – Автоматични метерологични станции - 8 броя

Обособена позиция №6 – Автоматични метерологични станции - 1 брой

Обособена позиция №7 – Бинокулярен стереомикроскоп с вградена цифрова камера  1 брой

Обособена позиция №8 – Учебни стереомикроскопа - 6 броя

Обособена позиция №9 – Преносим спектрометър с вградена листна сонда - 1 брой

Обособена позиция №10 – муфелна пещ - 2 броя

Обособена позиция №11 – Преносим уред за измерване на разтворен кислород и pH - 1 брой

Обособена позиция №12 – Дигитален светлинен микроскоп - 2 броя

Обособена позиция №13 – Настолен дестилатор - 1 брой

Обособена позиция №14 – Светлинен микроскоп с дигитална камера - 1 брой


Възложител: Аграрен Университет - гр. Пловдив, бул. Менделеев №12, За: Венелин Цеков, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 654396, E-mail: venelin.tsekov@abv.bg, Факс: 032 654396

11.06.2020 г. - РЕШЕНИЕ

11.06.2020 г. - ОБЯВЛЕНИЕ

11.06.2020 г. - ДОКУМЕНТАЦИЯ

11.06.2020 г. - ОБРАЗЦИ

11.06.2020 г. - ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

11.06.2020 г. - СТАНДАРТЕН ОБРАЗЕЦ ЕЕДОП

03.07.2020 г. - ПИСМЕНИ РАЗЯСНЕНИЯ ПО СМИСЪЛА НА ЗОП

12.10.2020 г. - УВЕДОМЛЕНИЕ

09.11.2020 г. - ПРОТОКОЛИ

09.11.2020 г. - РЕШЕНИЕ