Доставка на лабораторна апаратура необходима за Аграрен университет - Пловдив

08.02.2017

Предмет на обществената поръчка – „Доставка на лабораторна апаратура за нуждите на Аграрен университет – Пловдив“ 

В предмета на поръчката са включени 17 вида лабораторна апаратура с различно количество, както следва:
Лабораторна клатачна машина – 1 бр. 
Настолен дестилатор – 2 бр. 
Центрофуга – 1 бр. 
Мини хоризонтална електрофореза, с камера и UV трансилюминатор – 1 бр.  
Автоматичен дестилатор – 3 бр. 
Преносим анализатор на растения – 1 бр. 
Хлорофилометър – 1 бр. 
Цифров уред за определяне на точка на топене – 1 бр. 
Настолен PH-метър – 1 бр. 
Настолен кондуктометър – 2 бр. 
Сушилен шкаф – 2 бр. 
Електронна везна – 3 бр. 
Електромагнитна бъркалка с нагряване – общо 2 бр.
Тринокулярен микроскоп с камера и софтуер – 1 бр. 
Ултразвукова вана – 2 бр.
Спороловка – 1 бр.
Метеостанция за прогноза на вредители по растенията – 1 бр.

Възложител: Аграрен Университет - гр. Пловдив, бул. Менделеев №12, За: Венелин Цеков, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 654396, E-mail: venelin.tsekov@abv.bg, Факс: 032 654396

09.02.2018г. - РЕШЕНИЕ

09.02.2017г. - ОБЯВЛЕНИЕ

09.02.2017г. - ДОКУМЕНТАЦИЯ /DOC/

09.02.2017г. - ДОКУМЕНТАЦИЯ /PDF/

09.02.2017г. - ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

17.02.2017г. - Отговор на въпроси по чл.180, ал.2 от ЗОП

03.04.2017г. - УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНИ ЛАБОРАТОРНА АПАРАТУРА

20.04.2017г. - ПРОТОКОЛ КОМИСИЯ

21.04.2017г. - РЕШЕНИЕ