Изпълнение на СМР на обекти на Аграрен университет - Пловдив

30.08.2018

Предмет: Обществената поръчка включва извършването на СМР свързани с изпълнение на ремонтни работи на различни обекти на Аграрен университет – Пловдив, подробно описани в приложените количествени сметки към одобрената документация. 

Възложител: Аграрен Университет - гр. Пловдив, бул. Менделеев №12, За: Венелин Цеков, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 654396, E-mail: venelin.tsekov@abv.bg, Факс: 032 654396

30.08.2018г. - ОБЯВА /PDF/

30.0.82018г. - ОБЯВА /DOC/

30.08.2018г. - ДОКУМЕНТАЦИЯ

30.08.2018г. - КОЛИЧЕСТВЕНИ СМЕТКИ

13.09.2018г. - Писмени разяснения по смисъла на чл. 189 от ЗОП

27.09.2018г. - ПРОТОКОЛ