Новини

Аграрен университет – Пловдив с две награди в конкурса „Принос в механизацията на земеделието“

Аграрен университет – Пловдив с две награди в конкурса „Принос в механизацията на земеделието“

На тържествена церемония в София за шеста поредна година вестник „Земеделска техника“ връчи награди за отличените в конкурса „Принос в механизацията на земеделието“.  

Научна конференция „Градското земеделие като стратегия за повишаване на качеството на живот на градските общности“

Научна конференция „Градското земеделие като стратегия за повишаване на качеството на живот на градските общности“

28.04.2020 г.

София

Промоция випуск 2019

Промоция випуск 2019

ТЪРЖЕСТВЕНАТА ПРОМОЦИЯ НА АБСОЛВЕНТИТЕ БАКАЛАВРИ И МАГИСТРИ ОТ ВИПУСК 2019.

Конкурс по национална програма „Млади учени и постдокторанти“

Конкурс по национална програма „Млади учени и постдокторанти“

Цел на програмата

Привличане, задържане и развитие на висококвалифицирани млади учени и постдокторанти за научноизследователска работа в АУ и създаване на ново поколение специалисти, заети с качествена научноизследователска дейност, с резултати, подпомагащи изпълнението на ИСИС.  

НА ВНИМАНИЕТО НА АБСОЛВЕНТИТЕ БАКАЛАВРИ И МАГИСТРИ

НА ВНИМАНИЕТО НА АБСОЛВЕНТИТЕ БАКАЛАВРИ И МАГИСТРИ

ВСИЧКИ АБСОЛВЕНТИ ТРЯБВА ДА СЕ ЯВЯТ В УЧЕБНО-ИНФОРМАЦИОННИЯ ЦЕНТЪР (Факултет по лозаро-градинарство, етаж 1, кабинети № 121 и № 122) ЗА ПОДПИСВАНЕ НА ДИПЛОМИТЕ.