Новини

Разпис дистанционна форма на обучение

Разпис дистанционна форма на обучение

Факултет по агрономство

Факултет по лозаро-градинарство

Факултет по раститeлна защита и агроекология

Нова заповед във връзка с извънредното положение

Нова заповед във връзка с извънредното положение

Удължава се действието на Заповеди №РД-16-300/13.03.2020 г. и №РД-16-301/13.03.2020 г. до 01.05.2020 г. (включително).

На вниманието на преподавателите

На вниманието на преподавателите

 Извеждащи лекции по задължителни дисциплини през втори семестър.

АУ удължава Заповед на Ректора, издадена на 13 март 2020, до 12 Април 2020 г.

АУ удължава Заповед на Ректора, издадена на 13 март 2020, до 12 Април 2020 г.

Нова заповед ще бъде публикувана на интернет страницата на университета на 27.03.2020 г. Моля, проверете.

Възможност за електронно подаване на документи за кандидатстване за ОКС „бакалавър“

Възможност за електронно подаване на документи за кандидатстване за ОКС „бакалавър“

Чрез системата за онлайн кандидатстване, която е достъпна на следния адрес:

www.apply.au-plovdiv.bg

Уважаеми кандидати за ОКС "магистър"

Уважаеми кандидати за ОКС "магистър"

Молим всички кандидати за ОКС "магистър" да изпратят имена, телефон, имейл и списък с желани специалности на следния имейл - apply@au-plovdiv.bg.