Новини

Покана - честване денят на земята

Покана - честване денят на земята

Аграрен университет - Пловдив съвместно със СНЦ „Зелени балкани“ - Пловдив и ученици от СУ „Димитър Матевски“ - Пловдив, Ви канят да отбележим заедно Световния ден на ЗЕМЯТА   на 22 април 2019

1st International Symposium on Climate Change and Sustainable Agriculture

1st International Symposium on Climate Change and Sustainable Agriculture

You are  invited to participate  in  the  1st  International Symposium on “Climate  Changes and Sustainable Agriculture”  with an oral communication, poster presentation, introduce of your institution/company or as a participant/

Институционална акредитация на Аграрен университет - Пловдив

Институционална акредитация на Аграрен университет - Пловдив

ИНСТИТУЦИОНАЛНА АКРЕДИТАЦИЯ НА АУ С ОЦЕНКА 9.61 ПО ДЕСЕТОБАЛНАТА СИСТЕМА

Покана

Покана

Заповядайте във фоайето пред 7-ма аудитория, за да се срещнете лице в лице с представители на  фирмите: „БАСФ“, „Синджента“, „Суммит агро“, „Кортева Агрисайънсис“  и  „Ник Електроникс“ . 

АУ откри нов учебен център

АУ откри нов учебен център

Днес бе открита новопостроената сграда на новия Учебен център за практическо обучение на студентите по растениевъдство и растителна защита в Аграрен университет.

Публично събитие в Аграрен университет Пловдив за представяне на инициативи в сферата на социалното земеделие

Публично събитие в Аграрен университет Пловдив за представяне на инициативи в сферата на социалното земеделие

На 16 април 2019 година в Аграрен университет – Пловдив ще се реализира представяне на проект FASST, който е насочен към разработване на обучителни инструменти в сферата на социалното фермерство, както и тяхното пилотно осъществяване с оглед постигане на висока практическа приложимост на този модел.