Новини

Започна събирането на научни статии за брой 25, 2019 г. на списание Аgricultural Sciences

Започна събирането на научни статии за брой 25, 2019 г. на списание Аgricultural Sciences

Научните статии се събират в Академичното издателство на Аграрния университет при отговорния редактор Таня Цветковска, тел.: 654-361 (една хартиена разпечатка – за рецензента).

​Демонстрационен център 16+1 за електронна търговия отваря врати в Аграрния университет

​Демонстрационен център 16+1 за електронна търговия отваря врати в Аграрния университет

В АУ на 21.02.2019г. отваря врати Демонстрационен център 16+1 за електронна търговия със селскостопански и други продукти. 

Редовна сесия на държавен изпит за абсолвентите от всички специалности на факултета по лозаро – градинарство

Редовна сесия на държавен изпит за абсолвентите от всички специалности на факултета по лозаро – градинарство

Редовна сесия на държавен изпит за абсолвентите от всички специалности на факултета по лозаро – градинарство.

 

Покана - Пролетна вечер

Покана - Пролетна вечер

Академичното Ръководството и Синдикалните ръководства на Аграрен университет – Пловдив Имат удоволствието да поканят всички преподаватели и служители на ПРОЛЕТНА ВЕЧЕР.

Покана за кандидатстване за национално съфинансиране в утвърдени акции по програма COST

Покана за кандидатстване за национално съфинансиране в утвърдени акции по програма COST

Фонд „Научни изследвания" отправя покана за кандидатстване за национално съфинансиране в утвърдени акции по програма COST

IMRB International Summer school

Международно лятно училище, организирано от Института по био медицински изследвания (Mondor Biomedical Research Institute - IMRB) във Франция.