Новини

В Агарен университет- Пловдив се проведе национална кръгла маса на тема „Устойчив винен туризъм в контекста на Зелената сделка”

В Агарен университет- Пловдив се проведе национална кръгла маса на тема „Устойчив винен туризъм в контекста на Зелената сделка”

Организирана от  Катедра „Туризъм“ на университета

Аква Системс АД обявява свободни работни позиции:

Аква Системс АД обявява свободни работни позиции:

Аква Системс АД обявява свободни работни позиции за област Пловдив:

Информационен бюлетин на програма LifeWatch ERIC за месец май

Информационен бюлетин на програма LifeWatch ERIC за месец май

Информационен бюлетин

69 - та научна конференция с международно участие - " Хранителна наука, техника и технологии - 2022 г"

69 - та научна конференция с международно участие - " Хранителна наука, техника и технологии - 2022 г"

Конференцията ще се проведе 29-30 септември 2022 г.

На 19 май в Аграрен университет – Пловдив се проведе семинар на тема „Значение и възможности на екологичната мрежа „Натура 2000“.

На 19 май в Аграрен университет – Пловдив се проведе семинар на тема „Значение и възможности на екологичната мрежа „Натура 2000“.

Представители на административния, научния и неправителствения сектор участваха заедно във форум по случай 30-годишния юбилей на екологичната мрежа „Натура 2000“

Покана от катедра " Механизация на земеделието"

Покана от катедра " Механизация на земеделието"

Представяне на демонстрационен вършачен механизъм