Новини

ХХХ-та национална конференция на ББИА "Библиотеките в дигиталната епоха"

ХХХ-та национална конференция на ББИА "Библиотеките в дигиталната епоха"

15-16.10. 2020 г. в БАН, София

Среща на Ръководството на АУ с Председателя на Българска асоциация биопродукти

Среща на Ръководството на АУ с Председателя на Българска асоциация биопродукти

На 21 октомври 2020 г. в заседателната зала се състоя среща между проф. д-р Христина Янчева, Ректор на АУ, проф. д-р Владислав Попов и г-жа Албена Симеонова.

Тържественото шествие се отменя

Тържественото шествие се отменя

Тържественото шествие по случай честването на 75-годишния юбилей на Аграрен университет – Пловдив, обявено за 28 октомври 2020 г., СЕ ОТМЕНЯ.