Новини

Зам.-ректорът доц. Светла Янчева връчи награда на победител в конкурса „Фермер на Тракия“

Зам.-ректорът доц. Светла Янчева връчи награда на победител в конкурса „Фермер на Тракия“

За 18-та поредна година вестник „Марица“ организира конкурса „Фермер на Тракия“. 

Удължаване действието на Заповед №РД-16-314/19.03.2021г.

Удължаване действието на Заповед №РД-16-314/19.03.2021г.

Преустановяване присъственото провеждане на учебен процес в университета в периода до 30.04.2021г.

АУ - партньор в CEEPUS мрежа през 2021-2022 академична година

АУ - партньор в CEEPUS мрежа през 2021-2022 академична година

Аграрен университет е партньор в одобрен за финансиране проект "Resilient management of bioactive compounds from plants and organic wastes in Middle-Europe" в CEEPUS мрежа (Central European Exchange Programme for University Studies).  

Учебни занятия 12.04. - 30.04.2021 г.

Учебни занятия 12.04. - 30.04.2021 г.

В периода 12.04.2021 г. - 30.04.2021 г. учебният процес ще продължи да се провежда с разписа на учебните занятия. Извеждането на упражненията по всички дисциплини ще започне от 05.05.2021 г.

Важно за кандидат-докторантите!

Важно за кандидат-докторантите!

График за изпитите по научни специалности и чужд език

Първа Украинско-българска научна интернет конференция за млади учени: "Перспективи за развитие на машини, оборудване, технически системи и технологии в земеделския комплекс"

Първа Украинско-българска научна интернет конференция за млади учени: "Перспективи за развитие на машини, оборудване, технически системи и технологии в земеделския комплекс"

Конференцията е посветена на украинско-българските отношения в областта на научното сътрудничество между Държавния агротехнологичен университет „Дмитрий Моторни Таврия“ и българските висши учебни заведения.

Конференцията ще се проведе в периода 14 април – 14 май 2021