Новини

Покана за участие в трети студентски ХЕРБИТУР НА 20 ЮНИ

Покана за участие в трети студентски ХЕРБИТУР НА 20 ЮНИ

На открития ден ще се извърши демонстрация на иновативни средства за внасяне на продукти за растителна защита, биостимулатори,  растежни регулатори, листни торове, сеитба (разпръскване семена) на покривни култури  и други. 

НИК ООД обявява Стажантска програма за сервизни специалисти

НИК ООД обявява Стажантска програма за сервизни специалисти

На вниманието на студенти от 3-ти и 4-ти курс обучаващи се в ОКС „Бакалавър“, ОКС „Магистър“.

Стажантски програми в Ник Агро Сървис ООД

Стажантски програми в Ник Агро Сървис ООД

На вниманието на студенти от 3-ти и 4-ти курс обучаващи се в ОКС „Бакалавър“, ОКС „Магистър“ и възпитаници на Аграрен университет – Пловдив.

 Разпис за задочно обучение за втори летен семестър на учебната 2020-2021 г.

Разпис за задочно обучение за втори летен семестър на учебната 2020-2021 г.

28.06.2021 - 18.07.2021 год

Студентски Хербитур 2021

Студентски Хербитур 2021

Проектът „Хербитур“ е 21-годишна традиция и в досегашната история на АУ и ССА няма аналог по продължителност и популярност като пример на неразривна връзка между аграрното образование, наука и агробизнес. 

Сътрудничество на АУ с община Брезово

Сътрудничество на АУ с община Брезово

На 10 Юни, колектив от АУ-Пловдив посети Община Брезово и се срещна с местното общинско ръководство и лидери в областта на селското стопанство в общината.