Новини

​СУММИТ АГРО в подкрепа на аграрното образование

​СУММИТ АГРО в подкрепа на аграрното образование

На 5 декември 2018 г. представители на фирма Суммит Агро изнесоха лекция пред студенти от Аграрен университет - Пловдив. Поканата за гостуване беше отправена от проф. д-р Мая Димитрова (катедра „Земеделие и Хербология). Темата на презентацията беше „Продукти на фирма Суммит Агро за контрол на плевели при основните полски култури“.

Разпис задочна форма на обучение

Разпис задочна форма на обучение

Разпис задочна форма на обучение

Промоция випуск 2018

Промоция випуск 2018

Промоция на бакалаври и магистри от Випуск 2018

The 15th International Conference "Standardization, Prototypes & Quality: A Means of Balkan Countries' Collaboration"

The 15th International Conference "Standardization, Prototypes & Quality: A Means of Balkan Countries' Collaboration"

The 15th lnternational Conference "Standardization, Protypes and Quality: А Means of Balkan Countries' collaboration" (October 24 - 25, 2019), which is organized bу the Trakya University, will take place in Edirne, Turkey. This conference is the 15th in а series of International Conferences that started back in 1997 in Thessaloniki, Greece and since then, have been organized periodically in different Balkan countries. lt is the first time that it will bе held in Edirne and the second time in Turkey.

​БАЛКАН БИОСЕРТ ООД - орган за контрол и сертификация на биологична продукция търси да назначи ИНСПЕКТОР

​БАЛКАН БИОСЕРТ ООД - орган за контрол и сертификация на биологична продукция търси да назначи ИНСПЕКТОР

„Балкан Биосерт“ е първия национален орган за контрол и сертификация на биологична продукция, която работи с добре обучен и високо квалифициран персонал и предлага качествени и достъпни услуги на биологични фермери, преработватели и търговци.

„Балкан Биосерт“ е продукт на международно сътрудничество, целящо да отговори на нуждите на българските биологични оператори.