Ръководство и състав

Членове на управителния съвет

Главен счетоводител

Мария Механджийска

Касиер

Ани Бакалска

Секретар

Надя Кировска