Програма Еразъм+

АУ - партньор в CEEPUS мрежа през 2021-2022 академична година

АУ - партньор в CEEPUS мрежа през 2021-2022 академична година

Аграрен университет е партньор в одобрен за финансиране проект "Resilient management of bioactive compounds from plants and organic wastes in Middle-Europe" в CEEPUS мрежа (Central European Exchange Programme for University Studies).  

Аграрен университет получи Еразъм харта за програмен период 2021-2027

Аграрен университет получи Еразъм харта за програмен период 2021-2027

Аграрен университе получи Еразъм харта за висше образование за програмния период 2021-2027 

Покана за кандидатстване на студенти за ЕРАЗЪМ+ мобилности с цел обучение за 2021-2022 академична година

Покана за кандидатстване на студенти за ЕРАЗЪМ+ мобилности с цел обучение за 2021-2022 академична година

Краен срок за кандидатстване за първи семестър на 2021-2022 академична година  - 31 март 2021 г.

Студентите от Еразъм Мундус магистърски курс по почвознание посетиха Библиотеката на АУ

Студентите от Еразъм Мундус магистърски курс по почвознание посетиха Библиотеката на АУ

На 26.02.2021 г. Библиотеката на Аграрен университет - Пловдив посрещна 8 студенти от Пакистан, Непал, Египет, Еквадор и Бангладеш, които провеждат част от обучението си в  Еразъм Мундус магистърски курс по почвознание (Erasmus Mundus Master in Soil Science).

Покана за онлайн Международна седмица в Университет за приложни науки - Каунас, Литва

Покана за онлайн Международна седмица в Университет за приложни науки - Каунас, Литва

 International Week COLLABORATION FOR FUTURE: FROM TECHNOLOGY TO PERSON, March 29th - April 2nd 2021

Аграрен университет посрещна 8 студенти в Еразъм Мундус магистърски курс

Аграрен университет посрещна 8 студенти в Еразъм Мундус магистърски курс

На 23 февруари 2021 г. стартираха дейностите по проект Erasmus Mundus Joint Master Degree, в който Аграрен университет участва като партньор. Агрономическият факултет посрещна 8 студенти от Пакистан, Непал, Египет, Еквадор и Бангладеш