Програма Еразъм+

Сертификат за качество по програма Еразъм+

Сертификат за качество по програма Еразъм+

АУ получи сертификат за качество по програма Еразъм+

​На вниманието на студентите, одобрени или кандидатстващи за провеждане на мобилност по програма Еразъм+

​На вниманието на студентите, одобрени или кандидатстващи за провеждане на мобилност по програма Еразъм+

Департаментът по езикова подготовка предлага курс по английски език за студенти, които кандидатстват или са одобрени за провеждане на мобилност по програма Еразъм+.

Предложение за Еразъм практика в хотели в Гърция

Предложение за Еразъм практика в хотели в Гърция

На вниманието на студентите от бакалавърска програма Аграрен туризъм и магистърска програма Управление на туризма

Стартира сътрудничеството по програма Еразъм+ с Университета Мансур - Египет

Стартира сътрудничеството по програма Еразъм+ с Университета Мансур - Египет

От 26 до 30 ноември 2018 г.  мобилност по програма Еразъм+, Ключова дейност КА107 проведоха партньори от Университета Мансур – Египет: проф. Мохамед Елайдей – преподавател по Растителна защита и Директор на Еразъм офис, проф. Саллах Ибрахим – Директор на международния отдел и Ахмед Абдалла – служител в Международен отдел. Визитата бе част от дейностите по проекта за академична 2018-2019 г.

Еразъм+ мобилност - обмяна на опит в областта на лозарството и винарството

Еразъм+ мобилност - обмяна на опит в областта на лозарството и винарството

В края на месец септември 2018 г.  гл. ас. д-р Ивайло Динчев и главен експерт Анелия Попова - катедра Лозарство, и  Ламбрин Топузлиев – ръководител на УОВИ с. Брестник проведоха мобилност по програма Еразъм+ с цел обучение във Висше агрономическо училище - ELPLEFPA LES SILLONS DE HAUTE ALSACE, ФРАНЦИЯ.

Мобилност по програма Еразъм+ на преподаватели от катедри Градинарство и Овощарство в Държавен аграрен университет - Мичуринск, Русия

Мобилност по програма Еразъм+ на преподаватели от катедри Градинарство и Овощарство в Държавен аграрен университет - Мичуринск, Русия

Доц. д-р Сава Табаков, доц. д-р Димка Хайтова и доц. д-р Антон Йорданов проведоха Еразъм+ мобилност по Ключова дейност КА107 в Държавен аграрен университет в гр. Мичуринск, Русия. 

  • 1
  • 2