Доставка на периферна техника, копири и мултимедии за нуждите на Аграрен университет – Пловдив

11.07.2018

Предмет: В предмета на поръчката е включена доставка на нова техника, съобразно технически характеристики посочени в настоящата документация – техническа спецификация. Бройката на техниката също е посочена в техническата спецификация.

Настоящата обществена поръчка се финансира от бюджета на АУ-Пловдив и по проекти от Фонд „Научни изследвания“.
 
Възложител: Аграрен Университет - гр. Пловдив, бул. Менделеев №12, За: Венелин Цеков, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 654396, E-mail: venelin.tsekov@abv.bg, Факс: 032 654396
 
11.07.2018г. - ИНФОРМАЦИЯ
11.07.2018г. - ОБЯВА
11.07.2018г. - ДОКУМЕНТАЦИЯ /PDF/
11.07.2018г. - ДОКУМЕНТАЦИЯ /DOC/ 

18.07.2018г. - Информация за удължаване на срока

24.07.2018г. - ПРОТОКОЛ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА