Методически стандарти

Методически стандарт

Процедури за разработване и поддържане на учебната документацияФорми образци на учебната документация ОКС Бакалавър/Магистър
Форми образци на учебната документация ОНС Доктор

Методически стандарти и процедури за разработване и поддържане на учебната документация за ОНС „Доктор”