Академичен съвет

Ваня Гарова

Бояна Кирова

Божидар Танчев

Мелиса Тодорова

Недялка Рангелова