General Assembly

Velichko Rodopski

Rositsa Hristeva

Vaska Shivikova

Venelin Tsekov

Yonka Petrova

Александър Галев

Атанаска Колева

Бисерка Янкова

Богомил Желев

Дария Стоилова

Даяна Георгиева

Христо Козаров

Мария Петрова

Мертдин Мюмюн

Невена Стоилова

Петромил Терзиев

Сияна Петкова

Стоян Хаджидемиров

Светлин Светлинов

Светослав Родоловски

Венелина Иванова

Виктория Георгиева