Отчети

Отчети 2019 г.

По месецза тримесечие
Януари
Февруари
Март
Април
I-во тримесечие

Отчети 2018 г.

По месецЗа тримесечие
Януари
Февруари
Март
Април
Май
Юни
Юли
Август
Септември
Октомври
Ноември
Декември
І-во тримесечие
II-ро тримесечие
III-то тримесечие


Отчети 2015 г. 

По месецЗа тримесечие
Януари

Отчети 2014 г.

По месецЗа тримесечие
Септември
Октомври
Ноември
Декември