Общо събрание

Заместник Председател

Величко Родопски

Венелин Цеков - Юрисконсулт

Златка Романова

Иванка Налджиян

Любица Кирацулева - Човешки ресурси

Александър Галев

Атанаска Колева

Богомил Желев

Христо Козаров

Светлин Светлинов

Венелина Иванова