Общо събрание

Заместник Председател

Величко Родопски

Росица Христева

Васка Шивикова

Венелин Цеков - Юрисконсулт

Йонка Петрова

Александър Галев

Атанаска Колева

Бисерка Янкова

Богомил Желев

Дария Стоилова

Даяна Георгиева

Христо Козаров

Мария Петрова

Мертдин Мюмюн

Невена Стоилова

Петромил Терзиев

Сияна Петкова

Стоян Хаджидемиров

Светлин Светлинов

Светослав Родоловски

Венелина Иванова

Виктория Георгиева